KOMPLEKSOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH

Z MYŚLĄ O CZYSTEJ
PRZYSZŁOŚCI

OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia projektów instalacji na wszystkich etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. Współpracujemy z inwestorami z terenu województwa lubuskiego.

Główną działalnością firmy jest kompleksowe projektowanie: wszelkich instalacji sanitarnych sieci zewnętrznych, kotłowni, węzłów cieplnych.

Naszym celem jest zapewnienie inwestorom rozwiązań technicznych najwyższej jakości, zapewniających długotrwałą i ekonomiczną eksploatację. Projektując rozwiązania techniczne mamy na uwadze przede wszystkim potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dbamy o to aby przyjęte przez nas rozwiązania technologiczne były nowoczesne i zarazem funkcjonalne. W naszej pracy uwzględniamy również wymogi jakie stawia przed nami idea zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności lub zakłady produkcyjne.Wyróżniamy dwa rodzaje układów sieci wodociągowych: układ otwarty i układ zamknięty. Różnią się one tym, iż układ otwarty nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ciśnień natomiast układ zamknięty zabezpiecza i zapewnia dostawę wody w razie dostawy wody w razie awarii przewodu głównego.

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko, sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych oraz zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej, jest całkowicie zależne od dostępności sieci gazowej. Warto wiedzieć, jak przebiega podział między siecią a instalacją.

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych        z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu . Instalację kanalizacyjną można podzielić na zewnętrzną, wewnętrzną . Podział jest istotny przy doborze materiału instalacyjnego ponieważ       nie każdy materiał sprawdzający się wewnątrz nadaje się do stworzenia instalacji zewnętrznej.
Granicą między instalacją wewnętrzną a zewnętrzną jest tzw. czyszczak główny .          

KONTAKT Z NAMI:

  • JENIN 66-450
  • ul. KLONOWA 7
  • TEL.: +48 95 7 324 795

PROJEKTUJEMY:

  • SIECI WODOCIĄGOWE
  • SIECI GAZOWE
  • SIECI KANALIZACYJNE
  • INSTALACJE WODOCIĄGOWE
  • INSTALACJE GAZOWE
  • INSTALACJE KANALIZACYJNE

WŁAŚCICIEL STRONY

Właścicielem strony i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPUHN z siedzibą w Jeninie, ul. Klonowa 7, kod pocztowy 66-450