Sieci i instalacje sanitarne.
Projektujemy instalacje zarówno dla pojedynczych domów jak i dużych obiektów przemysłowych.
.
Nadzory autorskie i inwestorskie.
Prowadzimy nadzór autorski dla budynków wielorodzinnych, biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej i obiektów liniowych w poniżej przedstawionym zakresie:
Wspomaganie projektowania.
Jako Pracownia braliśmy udział przy tworzeniu oprogramowania wspierającego projektowanie (CAD) ALFCAD